Scroll Top
Capture

Proiectul “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la SCANDIA FOOD SRL”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 -2020, cod SMIS 2014+149318 este implementat de către SCANDIA FOOD SRL şi are o valoare totală de 1.144.730,35 lei din care 816.900 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, formată din 122.535,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 694.365,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Direcţia Regională Infrastructură Sibiu.

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului este stabilit în directa corelare cu Obiectivul Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali si cu acțiunea de finanțare, conform sectiunii 1.3.1 din Ghidul solicitantului, respectiv implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali. Obiectivul general al proiectului consta în reducerea consumului de energie si diminuarea emisiilor de CO2 ca urmare a implementarii unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie în cadrul societații SCANDIA FOOD SRL. Astfel prin implementarea sistemului de monitorizare propus prin proiect societatea va putea aplica eficient masurile de îmbunatatire a eficientei energetice.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Capacitate întarita a firmei SCANDIA FOOD SRL în ceea ce priveste identificarea si implementarea unor masuri adecvate de eficienta energetica
  2. Contorizarea avansata a consumului energetic (energie electrica, termica (abur), apa de la rețea, apa soft, apa blenduita, apa dedurizata, CO2, aer comprimat), identificarea pierderilor de energie si a potentialului de economisire prin implementarea unui sistem integrat de management energetic , compus din instrumentatie de câmp,Remote Terminal Unit, sistem de comunicare date si statie Master)
  3. Promovarea unui instrument de masura online a efectelor pozitive asupra mediului si un potential efect de încurajare pentru alti actori economici din industrie

 Rezultate aşteptate

  1. Rezultatul 1: Implementare sistem de contorizare consumuri de utilitati – Indicator: CO01 – 1 întreprindere
  2. Rezultat 2: Implementarea unui sistem integrat de management energetic (hardware si software), compus din 3 nivele ierarhice (Instrumentație de câmp, Remote Terminal Unit+Retea Date si Statie Master) – Indicator: 1 sistem monitorizare Rezultat 3: Intensitate energetica în industrie redusa Indicator:

o Energie electrica: scadere cu 147.5 MWh fața de anul 2019 o Gaze naturale: scadere cu 397.5 MWh faþa de anul 2019

Localizarea proiectului:

Loc. Sibiu, str. Podului nr. 133, jud. Sibiu

”Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 20142020.” Date de contact:

Cristina Dubou

Funcţie: Manager de proiect

Tel. 0269208600, Fax:0269208610, E-mail:cristina.dubou@scandia.ro

Comunicat de presa - color - SCANDIA FOOD
ro_RORomanian
Preferințe
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.